สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70593 ฉ.1 70613 ฉ.2
เลขหมู่ อ 923.1593 ก218น 2554
ชื่อคน
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักส่งเสริมการศึกษานอรนะบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2554
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70593  อ 923.1593 ก218น 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70613  อ 923.1593 ก218น 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8140]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver