สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70603
เลขหมู่ อ 923.1593 ส691ย 2555
ชื่อคน
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ชื่อเรื่อง
 • ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก (THE GREAR PUNDIT)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ติ อัลฟาเบ็ตส์ กรุ๊ป 2555
  บรรณลักษณ์ 163 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก (THE GREAR PUNDIT)
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70603  อ 923.1593 ส691ย 2555  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8162]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver