สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70607
ISBN 978-616-7308-25-8
เลขหมู่ อ 923.1593 ม686น 2554
ชื่อคน
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ชื่อเรื่อง
 • นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2554
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • กษัตริย์และผู้ปกครองนครไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
 • กษัตริย์และผู้ปกครองนครไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70607  อ 923.1593 ม686น 2554  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8165]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver