สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70703
ISBN 974-89557-8-8
เลขหมู่ อ 039.95911 ม686พ 2545
ชื่อคน
 • มูลนิธิพระยรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็ตพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เล่ม 1 : พระราชประวัติ บุคคล และเรื่องที่เนื่องในพระองค์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอดิสัน เพรส โพรดักส์ 2545
  บรรณลักษณ์ 450 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2423-2468
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิพระยรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็ตพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เล่ม 1 : พระราชประวัติ บุคคล และเรื่องที่เนื่องในพระองค์
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2423-2468
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70703  อ 039.95911 ม686พ 2545  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8222]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver