สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70731 ฉ.1 70732 ฉ.2 70733 ฉ.3 70734 ฉ.4 70735 ฉ.5
ISBN 978-974-412-719-8
เลขหมู่ 153.94720 อ215ข 2553
ชื่อคน
 • อภิชัย ลี้ภัยวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้อสอบ PAT 4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2553
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์- ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อภิชัย ลี้ภัยวงศ์
 • ข้อสอบ PAT 4
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์- ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A70731  153.94720 อ215ข 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A70732  153.94720 อ215ข 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A70733  153.94720 อ215ข 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  15A70734  153.94720 อ215ข 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  15A70735  153.94720 อ215ข 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8239]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver