สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70736 ฉ.1 70737 ฉ.2 70738 ฉ.3 70739 ฉ.4 70740 ฉ.5 70741 ฉ.6 70742 ฉ.7 70743 ฉ.8 70744 ฉ.9 70745 ฉ.10
ISBN 978-974-432-881-6
เลขหมู่ 373.076 ส284จ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
 • ชื่อเรื่อง
 • เจาะข้อสอบ GAT
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า 149 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
 • เจาะข้อสอบ GAT
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A70736  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A70737  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A70738  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A70739  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A70740  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  37A70741  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  37A70742  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  37A70743  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  37A70744  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  37A70745  373.076 ส284จ ม.ป.ป. ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8240]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver