สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70746 ฉ.1 70747 ฉ.2 70748 ฉ.3 70749 ฉ.4 70750 ฉ.5
ISBN 978-974-412-386-2
เลขหมู่ 373.076 น616ก 2551
ชื่อคน
 • นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เก็งข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2551
  บรรณลักษณ์ 392 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - ข้อสอบเข้า
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
 • เก็งข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - ข้อสอบเข้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A70746  373.076 น616ก 2551 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A70747  373.076 น616ก 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A70748  373.076 น616ก 2551 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A70749  373.076 น616ก 2551 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A70750  373.076 น616ก 2551 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8241]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver