สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70786 ฉ.1 70787 ฉ.2 70788 ฉ.3 70789 ฉ.4 70790 ฉ.5
ISBN 978-974-412-631-3
เลขหมู่ 720.76 อ251ฉ 2552
ชื่อคน
 • อภิชัย ลี้ภัยวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เฉลยข้อสอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรม - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อภิชัย ลี้ภัยวงศ์
 • เฉลยข้อสอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552
 • สถาปัตยกรรม - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  72A70786  720.76 อ251ฉ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  72A70787  720.76 อ251ฉ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  72A70788  720.76 อ251ฉ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  72A70789  720.76 อ251ฉ 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  72A70790  720.76 อ251ฉ 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8322]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver