สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70791 ฉ.1 70792 ฉ.2 70793 ฉ.3 70794 ฉ.4 70795 ฉ.5
ISBN 978-974-412-644-3
เลขหมู่ 570.3 ส781ศ 2552
ชื่อคน
 • สุเทพ พาริชยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์ชีววิทยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 504 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา - คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุเทพ พาริชยา
 • ศัพท์ชีววิทยา
 • ชีววิทยา - คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A70791  570.3 ส781ศ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A70792  570.3 ส781ศ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A70793  570.3 ส781ศ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A70794  570.3 ส781ศ 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A70795  570.3 ส781ศ 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8323]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver