สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71533 ล.3 ฉ.1 71534 ล.3 ฉ.2 71535 ล.3 ฉ.3
ISBN 974-9527-36-4
เลขหมู่ 306.09593 ด441ห 2547
ชื่อคน
 • ดาวรัตน์ ชูทรัพย์
 • ชื่อเรื่อง
 • หมื่นร้อยพันผสาน เล่ม 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ กรมศิลปากร 2547
  บรรณลักษณ์ 187 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วัฒนธรรมไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ดาวรัตน์ ชูทรัพย์
 • หมื่นร้อยพันผสาน เล่ม 3
 • วัฒนธรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30B71533  306.09593 ด441ห 2547 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30B71534  306.09593 ด441ห 2547 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30B71535  306.09593 ด441ห 2547 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8510]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver