สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71539 ฉ.1 71540 ฉ.2 71541 ฉ.3
ISBN 978-974-247-296-9
เลขหมู่ 895.914 ป539ร 2555
ชื่อคน
 • ปะการัง
 • ชื่อเรื่อง
 • เราทุกคนมีวันฝนตก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2555
  บรรณลักษณ์ 193 หน้า 179 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปะการัง
 • เราทุกคนมีวันฝนตก
 • ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A71539  895.914 ป539ร 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A71540  895.914 ป539ร 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A71541  895.914 ป539ร 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8512]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver