สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71809 ฉ.1 71810 ฉ.2 71811 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1178-8
เลขหมู่ 959 418- 2555
ชื่อเรื่อง
 • ลาว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 135 บาท
  ชื่อชุด
 • สวัสดีอาเซียน
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาเซียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลาว
 • สวัสดีอาเซียน
 • อาเซียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B71809  959 418- 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B71810  959 418- 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B71811  959 418- 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8658]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver