สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72760 ฉ.1 72761 ฉ.2 72762 ฉ.3
ISBN 978-616-7720-01-2
เลขหมู่ 621.39 ณ-361-B 2012
ชื่อคน
 • ณัฐวุติ แซ่ลิ้ม
 • ชื่อเรื่อง
 • Born to be วิศวะคอมพิวเตอร์ 2013
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2012
  บรรณลักษณ์ 235 หน้า 225 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐวุติ แซ่ลิ้ม
 • Born to be วิศวะคอมพิวเตอร์ 2013
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62A72760  621.39 ณ-361-B 2012 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  62A72761  621.39 ณ-361-B 2012 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  62A72762  621.39 ณ-361-B 2012 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8962]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver