สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72956
ISBN 978-007-330-5455
เลขหมู่ REF 512.9 M-584-T 2007
ชื่อคน
 • Miller
 • ชื่อเรื่อง
 • Intermediate algebra
 • พิมพลักษณ์ New York MeGraw-Hill 2007
  บรรณลักษณ์ 860 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Miller
 • Intermediate algebra
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF72956  REF 512.9 M-584-T 2007  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9040]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver