สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73531 ฉ.1 73532 ฉ.2 73533 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0946-4
เลขหมู่ 510 พ492ช 2555
ชื่อคน
 • พอสคิต คจารัทาน
 • ชื่อเรื่อง
 • ชั่ง ตวง วัด มาตรามหาโหด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2555
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พอสคิต คจารัทาน
 • ชั่ง ตวง วัด มาตรามหาโหด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A73531  510 พ492ช 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A73532  510 พ492ช 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A73533  510 พ492ช 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9259]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver