สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73866 ฉ.1 73867 ฉ.2 73868 ฉ.3 73869 ฉ.4 73870 ฉ.5
ISBN 978-616-2015-632
เลขหมู่ 510 จ233ร 2557
ชื่อคน
 • จักรินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • รู้ทันคณิตศาสตร์ Entrance
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. พัฒนา 2557
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 159 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จักรินทร์
 • รู้ทันคณิตศาสตร์ Entrance
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A73866  510 จ233ร 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A73867  510 จ233ร 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A73868  510 จ233ร 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A73869  510 จ233ร 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A73870  510 จ233ร 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9348]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver