สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75031 ฉ.1 75032 ฉ.2 75033 ฉ.3 75034 ฉ.4 75035ฉ.5
ISBN 978-616-04-2141-1
เลขหมู่ 923.1593 ม686ด 2558
ชื่อคน
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ปิ่น ฯ
 • ชื่อเรื่อง
 • ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2558
  บรรณลักษณ์ 304 หน้า 265 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ปิ่น ฯ
 • ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A75031  923.1593 ม686ด 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A75032  923.1593 ม686ด 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A75033  923.1593 ม686ด 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92A75034  923.1593 ม686ด 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92A75035  923.1593 ม686ด 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9571]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver