สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 40264,ฉ1 40265,ฉ2 46857,ฉ3 46858,ฉ4 52560
ISBN 974-87074-2-3
เลขหมู่ ร.ส. ว171ร 2542
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • รอนแรมในราวป่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2542
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า 80 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • รอนแรมในราวป่า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC40264   ร.ส. ว171ร 2548 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC40265   ร.ส. ว171ร 2548 C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC46857   ร.ส. ว171ร 2548 C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC46858   ร.ส. ว171ร 2548 C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC52560  ร.ส. ว171ร 2542  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [98]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver