สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75524 ฉ.1 75525 ฉ.2 75526 ฉ.3 75527 ฉ.4 75528 ฉ.5
ISBN 978-616-274-382-5
เลขหมู่ 745.4 ณ-339-S 2557
ชื่อเรื่อง
 • Sketch Design
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2557
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า 130 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Sketch Design
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A75524  745.4 ณ-339-S 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A75525  745.4 ณ-339-S 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A75526  745.4 ณ-339-S 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  74A75527  745.4 ณ-339-S 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  74A75528  745.4 ณ-339-S 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9839]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver