สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75319 ฉ.1 75320 ฉ.2 75321 ฉ.3 75322 ฉ.4 75323 ฉ.5
ISBN 978-974-412-571-2
เลขหมู่ 540 ส156N 2552
ชื่อคน
 • เสกสรรค์ ศิริวัฒนวิบูลย์
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 232 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เสกสรรค์ ศิริวัฒนวิบูลย์
 • New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A75319  540 ส156N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A75320  540 ส156N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A75321  540 ส156N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A75322  540 ส156N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A75323  540 ส156N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9862]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver