สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 40266,ฉ1 46867,ฉ2 46868,ฉ3 52581,ฉ4
ISBN 974-75729-7-4
เลขหมู่ ร.ส. ว171ค 2541
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ความหลังครั้งเที่ยวป่า
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2541
  บรรณลักษณ์ 150 หน้า 76 บาท
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • ความหลังครั้งเที่ยวป่า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC40266   ร.ส. ว171ค C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC46867   ร.ส. ว171ค C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC46868   ร.ส. ว171ค C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  SC52581   ร.ส. ว171ค ฉ.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [99]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver