สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75602
ISBN 978-616-273-117-4
เลขหมู่ อ 333.76 พ981พ 2557
ชื่อคน
 • ไพป์ จิม
 • ชื่อเรื่อง
 • ถ่านหิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2557
  ชื่อชุด
 • พลังงานโลก
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพป์ จิม
 • ถ่านหิน
 • พลังงานโลก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF75602  อ 333.76 พ981พ 2557  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9982]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver