สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76238 ฉ.1 76239 ฉ.2 76240 ฉ.3 76331 ฉ.4 76332 ฉ.5
ISBN 978-616-236-711-3
เลขหมู่ 540.76 ส 879 M 2558
ชื่อคน
 • สุวัฒน์ ธาดาวุฒิ
 • ชื่อเรื่อง
 • My Chemistry
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ |c2558
  บรรณลักษณ์ 472 หน้า 280 บาท
  หัวเรื่อง
 • เคมี - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุวัฒน์ ธาดาวุฒิ
 • My Chemistry
 • เคมี - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A76238  540.76 ส 879 M 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A76239  540.76 ส 879 M 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A76240  540.76 ส 879 M 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A76331  540.76 ส 879 M 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A76332  540.76 ส 879 M 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10151]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver