สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76545,ฉ1 76546,ฉ2 76547,ฉ3 76548,ฉ4 76549,ฉ5
ISBN 978-616-389-002-3
เลขหมู่ 410 ร421ภ 2558
ชื่อนิติบุคคล
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2558
  บรรณลักษณ์ 356 หน้า 100 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาศาสตร์
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ภาษาศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  41A76545  410 ร421ภ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  41A76546  410 ร421ภ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  41A76547  410 ร421ภ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  41A76548  410 ร421ภ 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  41A76549  410 ร421ภ 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10243]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver