สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88990
เลขหมู่ อ 923 อ287ว 2537
ชื่อคน
 • อมรวิทย์ นาครทรรพ
 • ชื่อเรื่อง
 • วิจิตรวรรณนา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
  บรรณลักษณ์ 78 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วิจิตรศรีสอ้าน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมรวิทย์ นาครทรรพ
 • วิจิตรวรรณนา
 • วิจิตรศรีสอ้าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88990  อ 923 อ287ว 2537  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12321]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver