สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37301,ฉ1 37302,ฉ2
ISBN 974-268-4731
เลขหมู่ ร.ส. ก-บ 2540
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึก เพื่อนชีวิตใหม่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา 2540
  บรรณลักษณ์ 184หน้า
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • บันทึก เพื่อนชีวิตใหม่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37301   ร.ส. ก-บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC37302   ร.ส. ก-บ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1769]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver