สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37255,ฉ1 37256,ฉ2 37257,ฉ3
ISBN 13040178
เลขหมู่ 634.7 ก-ก 2539
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • กล้วย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2539
  บรรณลักษณ์ 74หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กล้วย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กล้วย
 • กล้วย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A37255   634.7 ก-ก 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A37256   634.7 ก-ก 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63A37257   634.7 ก-ก 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1882]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver