สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40858,ฉ1
ISBN 974-268-6556
เลขหมู่ 801.954 น11ป 2541
ชื่อคน
 • ปราณี ปราบริปู
 • ชื่อเรื่อง
 • น.ม.ส.อัจฉริยกวีศรีรัตนโกสินทร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2541
  บรรณลักษณ์ 116 หน้า ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • ชุดความรู้ภาษาไทย อันดับที่ 20
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดี - ประวัติและวิจารณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปราณี ปราบริปู
 • น.ม.ส.อัจฉริยกวีศรีรัตนโกสินทร์
 • ชุดความรู้ภาษาไทย อันดับที่ 20
 • วรรณคดี - ประวัติและวิจารณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80A40858   801.954 น11ป 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [254]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver