สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43212,ฉ1 43213,ฉ2 43214,ฉ3 43215,ฉ4 43216,ฉ5 43217,ฉ6 43218,ฉ7
ISBN 974-8366-11-1
เลขหมู่ อ 910.45957 ท211ม 2540
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • มนต์รักทะเลใต้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซนต์เตอร์ 2540
  บรรณลักษณ์ 260หน้า ภาพประกอบ 400บาท
  หมายเหตุ พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-
 • มนต์รักทะเลใต้
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  91A43212   อ 910.45957 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  91A43213   อ 910.45957 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  91A43214   อ 910.45957 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  91A43215   อ 910.45957 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  91A43216   อ 910.45957 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  91A43217   อ 910.45957 C.6  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  91A43218   อ 910.45957 C.7  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2601]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver