สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40751,ฉ1 40752,ฉ2 40753,ฉ3 40754,ฉ4 40755,ฉ5 40756,ฉ6
เลขหมู่ 333.9 ส195น 2539
ชื่อนิติบุคคล
 • สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • น้ำกับน้ำพระทัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์ 2539
  บรรณลักษณ์ 84 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บทกวีเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสปีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • น้ำ-การสงวนรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • น้ำกับน้ำพระทัย
 • น้ำ-การสงวนรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A40751   333.9 ส195น 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  33A40752   333.9 ส195น 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  33A40753   333.9 ส195น 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  33A40754   333.9 ส195น 2539 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  33A40755   333.9 ส195น 2539 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  33A40756   333.9 ส195น 2539 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [27]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver