สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45190,ฉ1 45191,ฉ2 45192,ฉ3
เลขหมู่ 923.1593 ส195น 2539
ชื่อนิติบุคคล
 • สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • น้ำกับน้ำพระทัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์์ 2539
  บรรณลักษณ์ 84 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  หมายเหตุ บทกวี เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสปีกาญจนาภิเษก
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • น้ำกับน้ำพระทัย
 • ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A45190   923.1593 ส195น 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A45191   923.1593 ส195น 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A45192   923.1593 ส195น 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3033]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver