สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59146,ฉ.1 59147,ฉ.2 59148,ฉ.3 70464 ฉ.4
ISBN 978-974-7234-61-9
เลขหมู่ อ. 895.91003 ม686น 2553
ชื่อนิติบุคคล
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ชื่อเรื่อง
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2553
  บรรณลักษณ์ 700 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย - พจนานุกรม
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี
 • วรรณคดีไทย - พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF59146  อ. 895.91003 ม686น 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF59147  อ. 895.91003 ม686น 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF59148  อ. 895.91003 ม686น 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF70464  อ. 895.91003 ม686น 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7335]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver