สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60565 ฉ.1 60566 ฉ.2 60567 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0039-3
เลขหมู่ 425 ล-814-v 2552
ชื่อคน
 • เลอ เบิฟ เดนนิส
 • ชื่อเรื่อง
 • Verbs ให้คล่อง ของหมูๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 445 [km
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เลอ เบิฟ เดนนิส
 • Verbs ให้คล่อง ของหมูๆ
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A60565  425 ล-814-v 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A60566  425 ล-814-v 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A60567  425 ล-814-v 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7886]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver