สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70634 ฉ.1 70729 ฉ.2 70730 ฉ.3
ISBN 978-974-7662-70-2
เลขหมู่ อ 779 ม686ต 2550
ชื่อคน
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • ใต้ร่มเงาวังสระปทุม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์ 2550
  บรรณลักษณ์ 255 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ , พ.ศ.2498-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • ใต้ร่มเงาวังสระปทุม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ , พ.ศ.2498-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70634  อ 779 ม686ต 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70729  อ 779 ม686ต 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70730  อ 779 ม686ต 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8174]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver