สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70706
เลขหมู่ อ 059.9591 ม243ด 2543
ชื่อคน
 • มหามงกุฏราชวิทยาลัย
 • ชื่อเรื่อง
 • ดุสิตสมิต (เล่ม 8 : ฉบับที่ 80 - ฉบับที่ 92)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มหามงกุฎราชวิทยาลัย 2543
  บรรณลักษณ์ 80 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2423-2468
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มหามงกุฏราชวิทยาลัย
 • ดุสิตสมิต (เล่ม 8 : ฉบับที่ 80 - ฉบับที่ 92)
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2423-2468
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70706  อ 059.9591 ม243ด 2543 ล.8  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8225]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver