สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73360 ฉ.1 73361 ฉ.2 73362 ฉ.3
ISBN 978-974-7727-96-8
เลขหมู่ 909 บ253ท 2555
ชื่อคน
 • บัญชา ธนบุญสมบัตื
 • ชื่อเรื่อง
 • ท่องยานเวลา บุกฝ่าอารยธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สารคดี 2555
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บัญชา ธนบุญสมบัตื
 • ท่องยานเวลา บุกฝ่าอารยธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  90B73360  909 บ253ท 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  90B73361  909 บ253ท 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  90B73362  909 บ253ท 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9198]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver