สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73363 ฉ.1 73364 ฉ.2 73365 ฉ.3
ISBN 978-616-7767-07-9
เลขหมู่ 909 บ253ท 2556
ชื่อคน
 • บัญชา ธนบุญสมบัตื
 • ชื่อเรื่อง
 • ท่องยานเวลา บุกฝ่าอารยธรรม เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สารคดี 2556 ล.2
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บัญชา ธนบุญสมบัตื
 • ท่องยานเวลา บุกฝ่าอารยธรรม เล่ม 2
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  90B73363  909 บ253ท 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  90B73364  909 บ253ท 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  93B73365  909 บ253ท 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9199]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver