สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73447 ฉ.1 73448 ฉ.1 73449 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0679-1
เลขหมู่ 895.913 จ279ข 2555
ชื่อคน
 • จันทรา รัศมีทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • ขนมลูกชุบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 165 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จันทรา รัศมีทอง
 • ขนมลูกชุบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A73447  895.913 จ279ข 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A73448  895.913 จ279ข 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A73449  895.913 จ279ข 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9231]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver