สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40290,ฉ1 40291,ฉ2 40292,ฉ3 40293,ฉ4 40294,ฉ5
ISBN 974-005-606
เลขหมู่ 911 ส353บ 2540
ชื่อคน
 • สุรพล ดำริห์กุล
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านเชียง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คุรุสภา 2540
  บรรณลักษณ์ 90 หน้า 100 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บ้านเชียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรพล ดำริห์กุล
 • บ้านเชียง
 • บ้านเชียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A40290   911 ส353บ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A40291   911 ส353บ 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A40292   911 ส353บ 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  91A40293   911 ส353บ 2540 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  91A40294   911 ส353บ 2540 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [100]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver