สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75722 ฉ.1 75723 ฉ.2 75724 ฉ.3 75725 ฉ.4 75726 ฉ.5
ISBN 978-616-335-588-1
เลขหมู่ 371.262 ส-848-G 2558
ชื่อคน
 • สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
 • ชื่อเรื่อง
 • GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า 180 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
 • GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A75722  371.262 ส-848-G 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A75723  371.262 ส-848-G 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A75724  371.262 ส-848-G 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A75725  371.262 ส-848-G 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A75726  371.262 ส-848-G 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10005]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver