สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75737 ฉ.1 75738 ฉ.2 75739 ฉ.3 75740 ฉ.4 75741 ฉ.5
ISBN 978-974-8230-67-2
เลขหมู่ 428.076 ศ723ถ 2554
ชื่อคน
 • ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
 • ชื่อเรื่อง
 • ถอดรหัส Error Idenificafion
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามลดา 2554
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 149 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
 • ถอดรหัส Error Idenificafion
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B75737  428.076 ศ723ถ 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B75738  428.076 ศ723ถ 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B75739  428.076 ศ723ถ 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B75740  428.076 ศ723ถ 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B75741  428.076 ศ723ถ 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10008]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver