สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75767 ฉ.1 75768 ฉ.2 75769 ฉ.3 75770 ฉ.4 75771 ฉ.5
ISBN 978-616-200-570-1
เลขหมู่ 420 ศ-735-E 2558
ชื่อคน
 • ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ
 • ชื่อเรื่อง
 • English Passion อังกฤษ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี ไอดีซี 2558
  บรรณลักษณ์ 284 หน้า 220 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ
 • English Passion อังกฤษ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A75767  420 ศ-735-E 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A75768  420 ศ-735-E 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A75769  420 ศ-735-E 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A75770  420 ศ-735-E 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A75771  420 ศ-735-E 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10016]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver