สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75802 ฉ.1 75803 ฉ.2 75804 ฉ.3 75805 ฉ.4 75806 ฉ.5
ISBN 978-616-348-639-4
เลขหมู่ 530 ช282ฟ 2557
ชื่อคน
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ศูนย์หนังสือจุฬา 2557
  บรรณลักษณ์ 472 หน้า 275 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 3
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A75802  530 ช282ฟ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A75803  530 ช282ฟ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A75804  530 ช282ฟ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A75805  530 ช282ฟ 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A75806  530 ช282ฟ 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10021]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver