สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75813 ฉ.1 75814 ฉ.2 75815 ฉ.3 75816 ฉ.4 75817 ฉ.5
ISBN 978-616-382-762-3
เลขหมู่ 540 ว-392-U 2558
ชื่อคน
 • วั๖น
 • ชื่อเรื่อง
 • Ultra Chemistry สรุปเคมีมัธยมปลาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง 2558
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า 250 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วั๖น
 • Ultra Chemistry สรุปเคมีมัธยมปลาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A75913  540 ว-392-U 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A75914  540 ว-392-U 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A75915  540 ว-392-U 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  54A75916  540 ว-392-U 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  54A75917  540 ว-392-U 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10025]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver