สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75903 ฉ.1 75904 ฉ.2 75905 ฉ.3 75906 ฉ.4 75907 ฉ.5
ISBN 978-616-321-151-4
เลขหมู่ 530 ช282ฟ 2557
ชื่อคน
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ศูนย์หนังสือจุฬา 2557
  บรรณลักษณ์ 450 หน้า 269 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่ 1
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A75903  530 ช282ฟ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A75904  530 ช282ฟ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A75905  530 ช282ฟ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A75906  530 ช282ฟ 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A75907  530 ช282ฟ 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10051]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver