สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75987 ฉ.1 75988 ฉ.2 75989 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1682-0
เลขหมู่ 952 ว844ต 2558
ชื่อคน
 • สุภาค์พรรณ ตั้งรงไนโรจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • อาเซียน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป 2558
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 135 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุภาค์พรรณ ตั้งรงไนโรจน์
 • อาเซียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  34A76087  952 ว844ต 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  34A76088  952 ว844ต 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  34A76089  952 ว844ต 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10072]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver