สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76121
ISBN 978-0-07-293322-2
เลขหมู่ 512 H315B 2008
ชื่อคน
 • Hall Jame W
 • ชื่อเรื่อง
 • Begnning and Intermediate ALGEBra
 • พิมพลักษณ์ New York Mc Graw Hill 2008
  บรรณลักษณ์ 944 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Hall Jame W
 • Begnning and Intermediate ALGEBra
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A76121  512 H315B 2008  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10080]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver