สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75996 ฉ.1 75997 ฉ.2 75987 ฉ.3
ISBN 978-616-301-186-2
เลขหมู่ 920.02 อ-873-1 2556
ชื่อคน
 • เอกชัย จันทรา
 • ชื่อเรื่อง
 • 100 บุคคลสำคัญของโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป 2556
  บรรณลักษณ์ 608 หน้า 500 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอกชัย จันทรา
 • 100 บุคคลสำคัญของโลก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A75996  920.02 อ-873-1 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A75997  920.02 อ-873-1 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A75998  920.02 อ-873-1 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10088]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver