สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76109 ฉ.1 76110 ฉ.2 76111 ฉ.3
ISBN 978-616-301-344-6
เลขหมู่ 153.8 ภ-199-B 2556
ชื่อเรื่อง
 • Before Success เพราะรู้ว่าแพ้ จึงจะรู้จักชัยชนะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ยิบซี กรุ๊ป 2556
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 180 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Before Success เพราะรู้ว่าแพ้ จึงจะรู้จักชัยชนะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A76109  153.8 ภ-199-B 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A76110  153.8 ภ-199-B 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A76111  153.8 ภ-199-B 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10105]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver