สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76177 ฉ.1 76178 ฉ.2 76179 ฉ.3
ISBN 978-616-18-0788-7
เลขหมู่ 641.5 ก 383 อ 2558
ชื่อคน
 • กัญญา เทพทวีพิทักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • อร่อย 100 บาท
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ้คเซนเตอร์ 2558
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • การปรุงอาหาร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัญญา เทพทวีพิทักษ์
 • อร่อย 100 บาท
 • การปรุงอาหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A76177  641.5 ก 383 อ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A76178  641.5 ก 383 อ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A76179  641.5 ก 383 อ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10134]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver